Schultz Gábor ügyvezető schultz.gabor@szpi.hu
Czéghér Ildikó operatív igazgató czegher.ildiko@szpi.hu
Pindroch Szilárd stratégiai igazgató pindroch.szilard@szpi.hu
Vartus Gergely gazdasági igazgató vartus.gergely@szpi.hu
Márkus Ferenc nemzetközi és EEP igazgató markus.ferenc@szpi.hu
Lajkó János belső ellenőr lajko.janos@szpi.hu

Kabinet

Erdei Margit kabinetvezető erdei.margit@szpi.hu
Töklincz Piroska projekttámogatási főtanácsadó

toklincz.piroska@szpi.hu

dr. Kongorácz László hálózatfejlesztési menedzser

kongoracz.laszlo@szpi.hu

Daniss-Bodó Eszter kommunikációs- és sajtóreferens daniss.bodo.eszter@szpi.hu
Wlcsek Anna kommunikációs- és sajtóreferens wlcsek.anna@szpi.hu
Mennich Andrea kommunikációs- és sajtóreferens mennich.andrea@szpi.hu
Bálint Bettina titkárságvezető balint.bettina@szpi.hu
Zambon Péter vezető titkársági iratkezelő zambon.peter@szpi.hu
Csenger-Zalán Katalin titkársági asszisztens csenger-zalan.katalin@szpi.hu
Vadas Erzsébet titkársági asszisztens

vadas.erzsebet@szpi.hu

Kiss Terézia Mária titkársági asszisztens

kiss.terezia.maria@szpi.hu

Burai Otília titkársági asszisztens

burai.otilia@szpi.hu

Czigler Ágota titkársági iratkezelő  
Albert Andrea Iustiniana titkársági asszisztens  

Jogi Osztály

Hajasné dr. Kurka Csilla osztályvezető, vezető jogtanácsos kurka.csilla@szpi.hu
dr. Soóky Saul Márk jogtanácsos sooky.saul.mark@szpi.hu
dr. Hogyinszki László jogi referens

hogyinszki.laszló@szpi.hu

dr. Vigh Péter jogi referens

vigh.peter@szpi.hu

dr. Hegedűs Csaba jogász hegedus.csaba@szpi.hu
dr. Szabados Zsuzsanna jogász szabados.zsuzsanna@szpi.hu
Krizsik Anita jogi asszisztens
krizsik.anita@szpi.hu

HR és Hálózatfejlesztési Osztály

Czellár Orsolya osztályvezető czellar.orsolya@szpi.hu
dr. Gulyás Ágnes jogász gulyas.agnes@szpi.hu
Vincze Viktória HR és hálózatfejlesztési referens

vincze.viktoria@szpi.hu

dr. Simon Gergő jogász simon.gergo@szpi.hu
Guti-Fekete Ibolya HR munkatárs guti-fekete.ibolya@szpi.hu
Ágh Renáta HR asszisztens

agh.renata@szpi.hu

Pálfi Kata HR munkatárs palfi.kata@szpi.hu

Cégbiztonsági Referens

Huszti Bernadett cégbiztonsági referens huszti.bernadett@szpi.hu
Sztanó Zoltán cégbiztonsági referens sztano.zoltan@szpi.hu

Gazdasági Adminisztrációs Főosztály

Vazul György főosztályvezető vazul.gyorgy@szpi.hu
 
Szabó Zoltán Sándor vezető elemző

szabo.zoltan.sandor@szpi.hu

Forráselszámolási Osztály

Szokoly Ádám osztályvezető szokoly.adam@szpi.hu
Gulyásné Keresztes Magda vezető forráselszámoló gulyasne.keresztes.magda@szpi.hu
Somogyi Péterné forráselszámoló somogyi.peterne@szpi.hu
Fülöp Zsolt forráselszámoló fulop.zsolt@szpi.hu
Bíró Eszter forráselszámoló biro.eszter@szpi.hu
Skultéti-Nagy Nikolett forráselszámoló nagy.nikolett@szpi.hu
Subosits János forráselszámoló subosits.janos@szpi.hu
Budai Kitti forráselszámoló budai.kitti@szpi.hu
Ács Beáta forráselszámoló acs.beata@szpi.hu
Panajotidisz Alexandra  forráselszámoló  
Bíróné Gyóni Szilvia forráselszámoló-pénzügyi asszisztens birone.gyoni.szilvia@szpi.hu
Kovács-Nagy Cecília pénzügyi menedzser nagy.cecilia@szpi.hu

Számvitel és Bér Osztály

Fábics István osztályvezető fabics.istvan@szpi.hu
Zsinkai Brigitta bérszámfejtő zsinkai.brigitta@szpi.hu
Koczó Mariann bérszámfejtő koczo.mariann@szpi.hu
Márkusné Tisza Katalin pénzügyi munkatárs markusne.tisza.katalin@szpi.hu
Szöllősi Éva főkönyvi könyvelő szollosi.eva@szpi.hu
Kreinerné Zsolnai Csilla számviteli munkatárs zsolnai.csilla@szpi.hu
Szohner Petra pénzügyi munkatárs szohner.petra@szpi.hu
Ignácz Brigitta pénzügyi ügyintéző ignacz.brigitta@szpi.hu
Császárné Vass Rita pénzügyi menedzser

csaszarne.vass.rita@szpi.hu

Csáti Erika pénzügyi asszisztens csati.erika@szpi.hu
Kelemen Ildikó pénzügyi asszisztens kelemen.ildiko@szpi.hu

Kontrolling Osztály

Császár Angéla osztályvezető csaszar.angela@szpi.hu

Beszerzési és Üzemeltetési Osztály

Szirt Gábor osztályvezető szirt.gabor@szpi.hu
dr. Drótos Dóra beszerzési munkatárs drotos.dora@szpi.hu
Hubert Szilvia beszerzési munkatárs hubert.szilvia@szpi.hu
Drótos Dávid beszerzési és üzemeltetési munkatárs drotos.david@szpi.hu
Szécsényi István üzemeltetési munkatárs szecsenyi.istvan@szpi.hu
Szabó Attila üzemeltetési munkatárs szabo.attila@szpi.hu
Orosz József üzemeltetési munkatárs

orosz.jozsef@szpi.hu

Simon Tibor üzemeltetési munkatárs

 

Informatikai Osztály

Tóth Péter osztályvezető  
Szulimán Alexandra Katalin vezető informatikus  
Balogh Dániel informatikus

 

Vízkeleti Tamás informatikus  

Projekt Tanácsadói Főosztály

Schott Gabriella

szakmai munkatárs

schott.gabriella@szpi.hu
Németh József szakmai munkatárs nemeth.jozsef@szpi.hu
Csefkó Anna szakmai munkatárs csefko.anna@szpi.hu
Veres Andrea szakmai munkatárs veres.andrea@szpi.hu
Baranya Dóra szakmai munkatárs baranya.dora@szpi.hu
dr. Barabás Nikoletta szakmai munkatárs barabas.nikoletta@szpi.hu
Máté Petra szakmai asszisztens mate.petra@szpi.hu
Bognár Kinga szakmai munkatárs

bognar.kinga@szpi.hu

Monitoring Osztály

dr. Ferenczi Krisztina osztályvezető ferenczi.krisztina@szpi.hu
dr. Balog Zsolt monitoring munkatárs balog.zsolt@szpi.hu
Balogh András monitoring munkatárs balogh.andras@szpi.hu
dr. Vincze Géza monitoring munkatárs vincze.geza@szpi.hu
Illés Mónika monitoring munkatárs

illes.monika@szpi.hu

Nemzetközi és Európai Együttműködési Programok Igazgatóság

Márkus Ferenc Nemzetközi és EEP igazgató markus.ferenc@szpi.hu
dr. Futó Adrienn igazgató-helyettes, Horizontális Főosztály vezetője +36-1-457-5562
Bíró Teréz Nemzetközi Pénzügyi Főosztály vezetője biro.terez@szpi.hu
Bartha Nóra Nemzetközi Szakmai Koordinációs Osztály vezetője +36-20-319-4417
Módi Annamária Svájci-Magyar Közreműködő Szervezet osztályvezetője  +36-1-457-5534
Mészáros Emese Támogatáskifizetési mb. osztályvezető  +36-1-224-3117
Bányai Dóra Folyamatszabályozási Osztály vezetője  +36-1-224-3100/4573-as mellék
Gordos Márta EEP Ellenőrzési Főosztály vezetője  +36-1-224-3210
Krämer Andrea Központi Ellenőrzési Főosztály vezető helyettese  +36-1-224-3234
Virágh Péter NyMEO osztályvezető  +36-99-512-710
Geréné Károly Éva ÉMEO mb. osztályvezető  +36-44-500-230
Pribojszkiné Kása Anikó DMEO osztályvezető  +36-66-520-256
Veres Csilla HU-SK Közös Technikai Titkárság főosztályvezető  +36-1-224-3137
Rácz Péter HU-SRB Közös Technikai Titkárság főosztályvezető  +36-62-549-372 (+36-1-224-3100/4122-es mellék) 
Szűcs Bálint Márton dr.  HU-HR Közös Technikai Titkárság főosztályvezető  +36-1-224-3277
Szakács Áron László HU-SK-RO-UA Közös Technikai Titkárság fősztályvezető  +36-1-224-3100/4209-es mellék
Horváth Csaba dr. AT-HU Közös Technikai Titkárság főosztályvezető  +36-99-512-711