Széchenyi

KÖFOP 3.3.3-15-2016-00001

  1. KÖFOP-3.3.3-15-2016-00001 projekt - „A pályázók és kedvezményezettek kapacitásainak támogatása, segítése a projektek tervezése és végrehajtása során”

 

Támogatási összeg: 10 130 000 000,- Ft

Projekt megvalósítási időszakának kezdete: 2016.01.01

Projekt fizikai befejezésének időpontja: 2018.12.31.

 

Az SZPI szakmai feladatai a projektben:

 

  1. Tájékoztatás

A tájékoztatás célja az érintettek teljes körű informálása, és ez által a pályázók számának növelése. A tanácsadók tájékoztatási tevékenysége elsősorban személyes kapcsolattartásra és egy proaktív, a potenciális pályázókat megszólító magatartásra épül.

  1. Projektgenerálás

A tanácsadó az illetékességi területén meghatározott szereplőkkel együttműködve az adott terület és a szereplők által megvalósítható, az adott terület problémáira választ adó és/vagy fejlődését elősegítő fejlesztési lehetőségeket (azaz a lehetséges projekteket) feltárja, ezeket a fejlesztési lehetőségeket egymással összehasonlítva elemzi, és kiválasztja, javasolja közülük azokat, amelyek leginkább megvalósításra érdemesek egy közösen megállapodott értékrend szerint.

  1. Tanácsadás

A tanácsadási tevékenység célcsoportját azok a projektgazdák (kedvezményezettek) képezik, akik már rendelkeznek bizonyos elképzelésekkel pályázatok benyújtásához, vagy már – nyertes pályázat esetén – a megvalósítás szakaszában járnak. A tanácsadás folyamata tehát végig kíséri a teljes projektciklust a projektötlet megfogalmazásától, a projektek megvalósításán keresztül, annak lezárásáig.

  1. Projektfelügyeleti tevékenység

A megvalósításban elakadt, vagy késésben lévő projektek segítése a sikeres lezárás érdekében. Az adott projektek helyzetének áttekintése, szakmai támogatása, intézkedési terv és megoldási javaslatok kidolgozása, az intézkedési tervben megfogalmazott mérföldkövek teljesülésének nyomonkövetése.

  1. Információs fórumok, konferenciák tartása

A leendő pályázók számára tájékoztatást nyújtása a kínálkozó pályázati lehetőségekről, a támogatások megszerzésével kapcsolatos szakmai és ügyviteli ismeretekről. A nyertes projektek gazdái számára konzultációs lehetőség biztosítása a projektek megvalósításával kapcsolatban felmerülő gyakorlati problémák megoldására. Fórum: csoportos, 13 és 50 fő közötti ügyfélkapcsolati rendezvények száma

Konferencia: csoportos, 51 fős vagy afeletti ügyfélkapcsolati rendezvények száma

Indikátor: „A kedvezményezettek kapacitásainak megerősítését szolgáló akciók száma” célérték 2023-ra: 1000 db.