50 százalékkal több vissza nem térítendő támogatást kérhetnek a fiatalok

2-ről 3 millióra emelték a minimálisan igényelhető vissza nem térítendő támogatás összegét. 

A minimálisan igényelhető vissza nem térítendő támogatás összegét 2-ről 3 millióra, a maximálisan igényelhetőét pedig 3-ról 5 millió forintra növelték abban az uniós pályázatban, amelyet tavaly nyáron még a megnyitás előtt átdolgozás miatt visszavontak, és egészen mostanáig nem volt róla hír. A hivatalos oldalon megjelent átdolgozott pályázatból végül kiderült, hogy idén március 30-án nyílik meg a támogatási kérelmek beadása, így tehát van idő felkészülni az új feltételrendszerre.

50%-al megemelték a „Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása” című (GINOP-5.2.7-17 kódszámú) pályázat keretében igényelhető minimális és maximális támogatás összegét. A rendelkezésre álló forrás maradt 16 milliárd forint, így a várhatóan támogatandó pályázatok darabszámát az eddigi fix 5330 darabról egy tartományra változtatták (3200 - 5330 db), a beadás kezdetét pedig 2018. március 30-ban határozták meg. Magyarország 7 régiójára külön-külön pályázati keretek vannak meghatározva 1,6-3,7 milliárd forint összeggel és a fejletlenebb régiókban áll rendelkezésre a több forrás.

A felhívás számos ponton módosult, így érdemes átböngészni a szabályrendszert, de az továbbra sem változott, hogy mi a fő cél: a program célja Magyarország kevésbé fejlett régióinak területén új egyéni vagy mikrovállalkozás indítását tervező, vállalkozói szemlélettel rendelkező, 18-30 év közötti fiatalok felkészítése saját vállalkozásuk indítására, üzleti tervük kialakításához nyújtott ismeret- és készségfejlesztéssel, valamint vissza nem térítendő források támogatásával a jóváhagyott üzleti terv alapján indított vállalkozásuk tőketámogatásához.

Lényeges, hogy ez a pályázat a GINOP 5.1.9-17 „Álláskeresők és fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése – képzés és mentorálás” című pályázatra épül, az annak keretében elfogadott üzleti tervvel rendelkező, a képzési programokat eredményesen elvégző, vállalkozásukat megalapító fiatalok által megalapított vállalkozások kapják meg a vissza nem térítendő támogatást.