HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAMOK

Magyarországon a határ menti együttműködésnek már jelentős múltja van, mivel már az uniós csatlakozás előtt is aktívan részt vettünk a Phare források által támogatott határ menti fejlesztésekben. Jelenleg mind a hét határszakaszunkon működik határon átnyúló együttműködési program, ezek közül négy esetben Magyarország látja el a programirányító funkciókat. A határokon átnyúló együttműködések a közvetlenül felhasználható forrásokon kívül Magyarország számára azért is alapvető fontosságúak, mert a 19 NUTS III szintű megye közül 15 vesz részt határon átnyúló együttműködési programban. Magyarország lakosságának több, mint 80 %-a él határral is érintkező régiókban miközben az EU teljes népességének csupán egy kicsivel több, mint harmada lakik országhatárral is érintkező térségekben.

INTERREG V-A MAGYARORSZÁG-HORVÁTORSZÁG EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM

INTERREG V-A SZLOVÁKIA-MAGYARORSZÁG EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM

INTERREG V-A ROMÁNIA-MAGYARORSZÁG EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM

INTERREG V-A AUSZTRIA-MAGYARORSZÁG EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM

INTERREG V-A SZLOVÉNIA-MAGYARORSZÁG EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM

INTERREG IPA MAGYARORSZÁG-SZERBIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM

MAGYARORSZÁG-SZLOVÁKIA-ROMÁNIA-UKRAJNA ENI HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM