Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program

A programirányító struktúra:

Program végrehajtó intézmény

Felelős szervezet

Irányító Hatóság:

Külgazdasági és Külügyminisztérium,
Magyarország

Nemzeti Hatóság:

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium,
Szlovák Köztársaság

Közös Titkárság (KT):

1053 Budapest, Szép utca 2. IV.em.
info@skhu.euwww.skhu.eu

Felső szintű ellenőrzés:

Magyarországon: Széchenyi Programiroda Nkft.
Szlovákiában: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium, Szlovák Köztársaság

Program honlapja):

www.skhu.eu

A Monitoring Bizottság a program döntéshozó szerve, amely felügyeli és ellenőrzi a Program végrehajtását.

Mi az Interreg?

Az Interreg az Európai Unió fejlesztéspolitikai eszköze, amely határon átnyúló projektek megvalósításához nyújt pénzügyi támogatást. A programok célja, hogy a határok mentén jelentkező kihívásokra, közös megoldásokat találjon.

Mi az Interreg SKHU?

Az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program feladata a magyar és szlovák határ menti régiók fejlesztése. Az Európai Regionális és Fejlesztési Alap támogatásával - 2014 és 2020 között - mintegy 155 millió euró áll rendelkezésre határon átnyúló partnerségek kialakítására és közös projektek megvalósítására. A program irányítását Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma látja el, a Szlovák Köztársaság Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumával együttműködésben.

Kiknek szól a program?

A program támogatást nyújt többek között a határtérségben működő:

  • állami és közigazgatási intézményeknek,
  • civil- és non-profit szervezeteknek,
  • oktatási intézményeknek és kutatóintézeteknek, illetve
  • kis- és középvállalkozásoknak.

Miről szól a program?

Természet és kultúra

A Természet és kultúra prioritási tengely átfogó célja a programterület turisztikai vonzerejének növelése. A prioritás keretében azok a projektek részesülhetnek támogatásban, amelyek hozzájárulnak a határtérség természeti és kulturális örökségének védelméhez, fejlesztéséhez és népszerűsítéséhez.

Mobilitás fokozása

A Mobilitás fokozása prioritási tengely célja a határátkelőhelyek számának növelése és a határon átmenő forgalom menetidejének csökkenése. A prioritás keretében azok a projektek részesülhetnek támogatásban, amelyek eredményeként új utak, hidak és kompkikötők épülnek, valamint hozzájárulnak a közösségi- és tömegközlekedési szolgáltatások fejlesztéséhez.

Foglalkoztatás ösztönzése

A Foglalkoztatás ösztönzése prioritási tengely célja új, fenntartható munkahelyek létrehozása és a munkaerőmobilitás ösztönzése. A pályázati felhívás keretében olyan területi akciótervek részesülhetnek támogatásban, amelyek hozzájárulnak a kis- és középvállalkozások versenyképességének növeléséhez illetve a határon átnyúló közúti infrastruktúra fejlesztéséhez.

Intézményi együttműködések

Az Intézményi együttműködések prioritási tengely célja a határ menti intézmények együttműködésének fokozása illetve a tudás- és a tapasztalatcsere. A pályázati felhívás keretében azok a projektek részesülhetnek támogatásban, amelyek hozzájárulnak az intézményi kapacitások bővítéséhez illetve a jó gyakorlatok egymás közötti megosztásához és alkalmazásához.

Hogyan működik mindez a gyakorlatban?

A projektek kidolgozása és megvalósítása partnerségben lehetséges. Alapvető elvárás valamennyi együttműködés esetében legalább egy szlovák és egy magyar partner részvétele. A támogatásban részesülő projektek pályázati felhívások keretében kerülnek kiválasztásra.

Programterület

Projektek benyújtására az alábbi megyékben székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező szervezetek jogosultak:

  • Szlovák Köztársaság: Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Košický kraj;
  • Magyarország: Győr-Moson-Sopron megye, Komárom-Esztergom megye, Budapest főváros, Pest megye, Nógrád megye, Heves megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye.

 

Kisprojekt Alap

A Kisprojekt Alap a Természet és kultúra és az Intézményi együttműködések terén megvalósuló kisebb (50 000 euró alatti költségvetésű) projekteket támogatja.

A Kisprojekt Alap által nyújtott kisösszegű támogatás felhasználható többek között kulturális események, rendezvények, nyári egyetemek, táborok szervezésére, valamint a határtérség természeti és kulturális örökségének fejlesztésére, népszerűsítésére.

A Kisprojekt Alap irányítását két szervezet látja el: a nyugati határtérségben a Rába-Duna-Vág Európai Területi Társulás, míg a keleti határtérségben a Via Carpatia Európai Területi Társulás.

Rába-Duna-Vág ETT
2800 Tatabánya, 
Fő tér 4
http://rdvegtc-spf.eu/

Via Carpatia ETT
Námestie Maratónu mieru 1.,
042 66 Košice
http://www.viacarpatia-spf.eu/