INTERREGIONÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAMOK

A 2014-2020-as időszakban négy összeurópai (interregionális) együttműködésben veszünk részt: a területi tényeket és folyamatokat kutató, valamint a szakpolitikai döntések területi megalapozását támogató ESPON 2020; a városok együttműködését támogató URBACT; a régiók közötti tapasztalatcserét elősegítő Interreg Europe és az irányító hatóságok, közös titkárságok munkáját segítő INTERACT III programokban. Ezekben a programoknak az EU valamennyi tagállama, valamint Svájc és Norvégia, az ESPON program esetében pedig még Izland és Lichtenstein is részt vesznek.

INTERREG EUROPE >

INTERACT IIII >

ESPON 2020 >

URBACT IIII >