KÖFOP- 3.3.3-15

A Széchenyi Programiroda pályázat támogatói tevékenysége a KÖFOP- 3.3.3-15 „A pályázók és kedvezményezettek kapacitásainak támogatása, segítése a projektek tervezése és végrehajtása során” című projektben. Megvalósítási időszak: 2016-2023.

A projekt keretében kialakításra kerül az a tanácsadói, szakértői bázis, amely támogatja a pályázókat és kedvezményezetteket a projektek tervezése és megvalósítása során. A projektek hozzájárulnak az egyes Operatív Programok sikeres és hatékony végrehajtásához, különösen a kifizetések gyorsításához és a támogatott projektek megfelelő zárásához. Az alábbi tevékenységeket kívánjuk megvalósítani:

1. Tájékoztatás: A tájékoztatás célja az érintettek teljes körű informálása, és ez által a pályázók számának növelése. A tanácsadók tájékoztatási tevékenysége elsősorban személyes kapcsolattartásra és egy proaktív, a potenciális pályázókat megszólító magatartásra épül. A nagyobb számú potenciális pályázói létszám elérése érdekében elengedhetetlen a korszerű informatikai eszközök (internet, e-mail) alkalmazása, valamint a potenciális pályázókról naprakész adatbázis ápolása.

2. Projektgenerálás: A tanácsadó az illetékességi területén meghatározott szereplőkkel együttműködve az adott terület és a szereplők által megvalósítható, az adott terület problémáira választ adó és/vagy fejlődését elősegítő fejlesztési lehetőségeket (azaz a lehetséges projekteket) feltárja, ezeket a fejlesztési lehetőségeket egymással összehasonlítva elemzi, és kiválasztja, javasolja közülük azokat, amelyek leginkább megvalósításra érdemesek egy közösen megállapodott értékrend szerint. A projektgenerálás része a feltárt fejlesztési lehetőségek finanszírozhatóságának vizsgálata is, valamint a lehetőségek és a források egymásnak való megfeleltetése. E kiválasztás eredményeként határozhatók meg azok a projektek, amelyekre a projekttervezés, projektgenerálás elindulhat.

3.Tanácsadás: A tanácsadási tevékenység célcsoportját azok a projektgazdák (kedvezményezettek) képezik, akik már rendelkeznek bizonyos elképzelésekkel pályázatok benyújtásához, vagy már – nyertes pályázat esetén – a megvalósítás szakaszában járnak. A tanácsadás folyamata tehát végig kíséri a teljes projektciklust a projektötlet megfogalmazásától, a projektek megvalósításán keresztül, annak lezárásáig: 
- pályázat beadása 
- szerződéskötés 
- szerződésmódosítás, változás bejelentés 
- elszámolások benyújtása 
- kommunikációs kötelezettségek, horizontális vállalások teljesítése 
- projektzárás 
- fenntartás 
- helyszíni ellenőrzésre felkészítés

4. Projektfelügyeleti tevékenység 
A megvalósításban elakadt, vagy késésben lévő projektek segítése a sikeres lezárás érdekében. Az adott projektek helyzetének áttekintése, szakmai támogatása, intézkedési terv és megoldási javaslatok kidolgozása, az intézkedési tervben megfogalmazott mérföldkövek teljesülésének nyomonkövetése.

5. Információs fórumok, konferenciák tartása 
A leendő pályázók számára tájékoztatást nyújtása a kínálkozó pályázati lehetőségekről, a támogatások megszerzésével kapcsolatos szakmai és ügyviteli ismeretekről. A nyertes projektek gazdái számára konzultációs lehetőség biztosítása a projektek megvalósításával kapcsolatban felmerülő gyakorlati problémák megoldására. A kedvezményezettek tájékoztatása a projektek megvalósításával kapcsolatos szakmai területeken. (projektmenedzsment, közbeszerzés, tájékoztatás és nyilvánosság stb.) 
Fórum: csoportos, 13 és 50 fő közötti ügyfélkapcsolati rendezvények száma 
Konferencia: csoportos, 51 fős vagy afeletti ügyfélkapcsolati rendezvények száma