Széchenyi

KÖFOP 3.3.3-15-2016-00001

  1. KÖFOP-3.3.3-15-2016-00001 projekt - „A pályázók és kedvezményezettek kapacitásainak támogatása, segítése a projektek tervezése és végrehajtása során”

 

Támogatási összeg: 10 130 000 000,- Ft

Projekt megvalósítási időszakának kezdete: 2016.01.01

Projekt fizikai befejezésének időpontja: 2019.12.31.

 

Az SZPI szakmai feladatai a projektben:

1.Tájékoztatás

A tájékoztatás célja az érintettek teljes körű informálása, és ez által a pályázók számának növelése. A tanácsadók tájékoztatási tevékenysége elsősorban személyes kapcsolattartásra és egy proaktív, a potenciális pályázókat megszólító magatartásra épül.

Potenciális pályázók tájékoztatásának célja a Széchenyi2020 prioritásaival kapcsolatos tudnivalókat helyi szintre eljuttatni, helyi szinten segíteni a potenciális pályázók bekapcsolódását az alapok felhasználásába. A hangsúly elsősorban a pályázói igény megismerésén, azt követően pedig az igényhez kapcsolható „kínált támogatás” bemutatásán, megismertetésén van. Leendő támogatást igénylők számára tájékoztatás nyújtása a meglévő pályázati lehetőségekről, szakmai és adminisztratív ismeretekről. A kidolgozott projektötletek megvalósítását segítendő a tanácsadó személyre szabottan tájékoztatja az ötletgazdát a projektötlethez rendelhető lehetséges forrásokról, majd projektgenerálás keretében egymással összehasonlítva elemzi, és kiválasztja a fejlesztési lehetőségeket, javasolja közülük azokat, amelyek leginkább megvalósításra érdemesek egy közösen megállapodott értékrend szerint.

2.Tanácsadás

A tanácsadási tevékenység célcsoportját azok a projektgazdák (kedvezményezettek) képezik, akik már rendelkeznek bizonyos elképzelésekkel pályázatok benyújtásához, vagy már – nyertes pályázat esetén – a megvalósítás szakaszában járnak. A tanácsadás folyamata végig kíséri a teljes projektciklust a projektötlet megfogalmazásától, a projektek megvalósításán keresztül, annak lezárásáig.

3. Projektfelügyeleti tevékenység

A projektfelügyeleti tevékenység célja, előmozdítsa a megvalósításban elakadt, késésben lévő projektek sikeres megvalósítását, valamint nyomon kövesse és segítséget nyújtson a kijelölt projektek részére kiemelten fontos tevékenységekben.

4. Információs fórumok, konferenciák tartása

A leendő pályázók számára tájékoztatást nyújtása a kínálkozó pályázati lehetőségekről, a támogatások megszerzésével kapcsolatos szakmai és ügyviteli ismeretekről. A nyertes projektek gazdái számára konzultációs lehetőség biztosítása a projektek megvalósításával kapcsolatban felmerülő gyakorlati problémák megoldására.

Fórum: csoportos, 13 és 50 fő közötti ügyfélkapcsolati rendezvény

Konferencia: csoportos, 51 fős vagy afeletti ügyfélkapcsolati rendezvény