Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervek

A Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: SZPI) a Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlása alatt álló társaság. 

A Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: SZPI) a Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlása alatt álló társaság. A tulajdonosi joggyakorlónak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: infótörvény) 1. sz. melléklete I.11. pontja szerinti adatai az alábbiak:

Hivatalos név

Miniszterelnökség

Székhelye

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.

Központi telefonszáma

+36/1/795-5000

Központi telefax

+36-1-795-0381

Postacíme

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

Elektronikus levélcíme

erkeztetok@me.gov.hu

Honlap

www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg

Ügyfélfogadás rendje

Nincs adat

 

A Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságról szóló 197/2018. (X. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: SZPI kormányrendelet) 9-10-11.§-ai alapján a Társasággal összefüggő kormányzati feladatokat az innovációs és technológiai miniszter mint az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter látta el.  A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 536/2020. (XII. 1.) Korm. rendelet 1. §-a alapján 2021. január 1. napjától a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja.  Az infótörvény 1. sz. melléklete I.11. pontja szerinti adatok az alábbiak:

Hivatalos név

Miniszterelnökség

Székhelye

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.

Központi telefonszáma

+36/1/795-5000

Központi telefax

+36-1-795-0381

Postacíme

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

Elektronikus levélcíme

erkeztetok@me.gov.hu

Honlap

www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg 

Ügyfélfogadás rendje

Nincs adat                                                                                                                   

 

A Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. látja el a 2014-2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtási intézményrendszeréről szóló 238/2015. (IX. 4.) Korm. rendelet alapján kijelölt, továbbá a Külgazdasági és Külügyminisztérium Regionális és Határ Menti Gazdaságfejlesztésért Felelős Helyettes Államtitkárság mint irányító hatóság és nemzeti hatóság által delegált feladatokat az alábbi programok vonatkozásában:

 • Interreg V-A Szlovákia–Magyarország Együttműködési Program,
 • Interreg V–A Magyarország–Horvátország Együttműködési Program,
 • Interreg V–A Románia–Magyarország Együttműködési Program,
 • Interreg V-A Ausztria-Magyarország Együttműködési Program,
 • Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program,
 • Interreg-IPA Magyarország–Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program,
 • Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program.

Az infótörvény 1. sz. melléklete I.11. pontja szerinti adatok az alábbiak:

Hivatalos név

Külgazdasági és Külügyminisztérium, Regionális és Határ Menti Gazdaságfejlesztésért Felelős Helyettes Államtitkárság

Székhelye

1027 Budapest, Bem rakpart 47.

Központi telefonszáma

+36-1-458-1000

Központi telefax

+36-1-212-5918

Postacíme

1027 Budapest, Bem rakpart 47.

Elektronikus levélcíme

kozkapcsolat@mfa.gov.hu

Honlap

http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium

Ügyfélfogadás rendje

Nincs adat

 

A Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. látja el a 2014–2020 programozási időszakban az európai területi együttműködés célkitűzés keretében megvalósuló transznacionális és interregionális együttműködési programok végrehajtásáról szóló 396/2015. (XII. 12.) Korm.rendelet alapján kijelölt, továbbá a Pénzügyminisztérium Versenyképességért és Területi Tervezésért Felelős Helyettes Államtitkárság mint irányító hatóság és nemzeti hatóság által delegált feladatokat az alábbi programok vonatkozásában:

 • Duna Transznacionális Program,
 • Interreg CENTRAL EUROPE transznacionális együttműködési program,
 • INTERREG EUROPE interregionális együttműködési program.

Az infótörvény 1. sz. melléklete I.11. pontja szerinti adatok az alábbiak:

Hivatalos név

Pénzügyminisztérium

Székhelye

1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

Központi telefonszáma

+36 (1) 795 1400

Központi telefax

+36 (1) 795 0716

Postacíme

1369 Budapest Pf.: 481.

Elektronikus levélcíme

ugyfelszolgalat@pm.gov.hu

Honlap

http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium

Ügyfélfogadás rendje

Kedd: 9.00 – 11.00; Csütörtök: 9.00 – 11.00


A Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. látja el a 2014–2020 programozási időszakban az európai területi együttműködés célkitűzés keretében megvalósuló transznacionális és interregionális együttműködési programok végrehajtásáról szóló 396/2015. (XII. 12.) Korm.rendelet alapján kijelölt, valamint a Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkársággal fennálló Támogatási Szerződésben foglalt feladatot az alábbi program vonatkozásában:

 • Urbact III interregionális együttműködési program.

Az infótörvény 1. sz. melléklete I.11. pontja szerinti adatok az alábbiak:

Hivatalos név

Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság

Székhelye

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.

Központi telefonszáma

+36/1/795-5000

Központi telefax

+36-1-795-0381

Postacíme

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

Elektronikus levélcíme

erkeztetok@me.gov.hu

Honlap

www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg

Ügyfélfogadás rendje

Nincs adat

 

A Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. látja el a Svájci–Magyar Együttműködési Program végrehajtási rendjéről szóló 237/2008. (IX. 26.), továbbá az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus végrehajtási rendjéről szóló 242/2006. (XII. 5.) Korm. rendeletek alapján kijelölt, valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium Tervezésért és Nemzetközi Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkársággal fennálló Támogatási Szerződésekben foglalt feladatokat az alábbi programok vonatkozásában:

 • Svájci-Magyar Együttműködési Program,
 • EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmusok,
 • Európai Uniós előcsatlakozási eszközök és az Átmeneti Támogatás.

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 536/2020. (XII. 1.) Korm. rendelet 1. §-a alapján 2021. január 1. napjától a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja. 


Az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmusok feladattal kapcsolatban az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszakának végrehajtási rendjéről szóló 121/2021. (III. 10.) Korm. rendelet, 13. §-a szerint, a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja felelősségi körébe utalja – többek között – az ellenőrzési feladatokat.

Az infótörvény 1. sz. melléklete I.11. pontja szerinti adatok az alábbiak:

Hivatalos név

Miniszterelnökség

Székhelye

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.

Központi telefonszáma

+36/1/795-5000

Központi telefax

+36-1-795-0381

Postacíme

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

Elektronikus levélcíme

erkeztetok@me.gov.hu

Honlap

www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg

Ügyfélfogadás rendje

Nincs adat