A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Az SZPI nem testületi formában működik, így nincsenek testületi ülések, döntések, éppen ezért nincsenek testületi előterjesztések, illetve arra tett észrevételek sem. Az SZPI egyebekben nem készít jogszabálytervezeteket és koncepciókat.