Nem hagyni veszni az Ormánság kincseit - Ős-Dráva Nemzeti Program

Az Ormánság térségfejlesztési, fejlesztéspolitikai szempontból Magyarország különleges figyelmet illető tájegysége. Az iparosított agrárium térnyerésével, a birtokviszonyok és a vízgazdálkodás átalakulásával az egykor buja Dráva menti erdők, vizes élőhelyek rét- és legelőgazdálkodása, és az ehhez illeszkedő mezőgazdasági modell, az elmúlt évtizedekben lassú enyészetnek indult. A tradicionális gazdálkodási módszerek felszámolódásával a 20. század elején a kulturális és társadalmi élettér is beszűkült, az életminőség romlani kezdett a Dráva-sík mentén.

A helyzetnek nyílván a Baranyára jellemző aprófalvas településszerkezet sem vált előnyére, ami miatt az itteni települések számára mindig is nehezebb volt az érdekek saját erőből történő érvényesítése, a központi támogatások lehívása és az uniós pályázati lehetőségek kiaknázása. A szétaprózottság a rendelkezésre álló munkaerőben, képzettségben, beruházási mozgástérben is mindjobban visszatükröződött. A nagyobb ipari, kereskedelmi, szolgáltató ágazati fejlesztések elkerülték a térséget, megindult a lakosság elszivárgása a térségből, a vállalkozási lehetőségek javarészt a nehezen fejlődő falusi turizmusban és a szántóföldi művelésben öltöttek testet. Valamit tenni kellett.

A Kormány 2012-ben úgy döntött, célzott megoldást dolgoz ki a probléma orvoslására, és útjára indította az Ős-Dráva Nemzeti Programot. A nemzeti program célul tűzte ki, hogy az Ormánság felzárkóztatásában érintett szervezetek munkájának és az egyes fejlesztési projekteknek az összehangolásával, valamint egy a Program megvalósítására felkért miniszteri biztos kinevezésével nyújt támogatást a térségnek.

Az Ős-Dráva Nemzeti Program az Ormánságot meghatározó részben lefedő, 43 települést érint ma, amelyek a következők: Adorjás, Baranyahidvég, Besence, Bogdása, Cún, Csányoszró, Drávacsehi, Drávacsepely, Drávafok, Drávagárdony, Drávaiványi, Drávakeresztúr, Drávapalkonya, Drávapiski, Drávasztára, Drávatamási, Endrőc, Felsőszentmárton, Hirics, Kákics, Kastélyosdombó, Kémes, Kemse, Kisszentmárton, Lakócsa, Lúzsok, Markóc, Marócsa, Nagycsány, Okorág, Páprád, Piskó, Potony, Sámod, Sósvertike, Sellye, Szaporca, Szentborbás, Tésenfa, Tótújfalu, Vajszó, Vejti, Zaláta.

Az Ős-Dráva Nemzeti Program végrehajtásának hatékonyságát növelendő  a Széchenyi Programiroda 2017 tavaszától projektszintű program koordinációt végez a Miniszterelnökséggel és a miniszteri biztosi titkárságokkal szoros együttműködésben. Ezen kívül a komplex nemzeti térségfejlesztési programok megvalósítását segítő Projekt-előkészítési Alapot (PEA) működteti. Ezeknek a feladatoknak az ellátására a Széchenyi Programiroda külön irodát is nyitott, közreműködői, koordinációs munkája a GINOP, EFOP, KEHOP, TOP, MAHOP, VP egyes kiírásait és hazai támogatású projekteket egyaránt érint. A PEA támogatásokat illetően társaságunk tevékenysége többek között a tájékoztatásra, a szakmai segítségnyújtásra, a támogatási kérelmek előkészítésére, befogadására és ellenőrzésére, a támogatási döntés előkészítésére, a szerződéskötésre és a támogatás kiutalására egyaránt kiterjed.

A Programiroda koordinációjával számos, hosszú távon fenntartható, mozaikszerű, mégis egymást erősítő projekt valósulhat meg. A mi munkánk is hozzájárul ahhoz, hogy az Ős-Dráva Nemzeti Program keretei között új bicikli utak, vendégházak növelik az Ormánság turisztikai vonzerejét. Az olyan beruházások, mint amilyen például a környékbeli református templomok felújítása, a térség kulturális örökségének megmentését szolgálják. A különböző foglalkoztatási, képzési és mentor programok segítik a rászorulók felzárkóztatását. Az egyes vízgazdálkodási, kertészeti, halászati és agrár-logisztikai fejlesztések pedig a tradicionális tájgazdálkodás visszaállítására hatnak felkarolólag.