Projektzáró

A Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. 2014-2015. években a Széchenyi Programirodákról szóló 68/2011. (IV. 28.) Korm. rendelet értelmében a Nemzeti Stratégiai Referenciakeret konstrukcióján belül támogatott adminisztratív, kifizetési, és/vagy menedzsment problémákkal küzdő, illetve késedelemben lévő, nemzetgazdasági, illetve abszorpciós szempontból kiemelt jelentőségű projektek megvalósulásának támogatására 14 db projektet valósított meg. A projektek keretében került sor a szükséges projektfelügyeleti rendszer kialakítására és működtetésére. A projektek hozzájárultak az egyes operatív programok sikeres és hatékony végrehajtásához, különösen a kifizetések gyorsításához és a támogatott projektek megfelelő zárásához, amely a technikai segítségnyújtás prioritás célja.

A projektek keretében finanszírozásra került az a szakértői bázis, amelynek feladata az adminisztratív, kifizetési, és/vagy menedzsment problémákkal küzdő, illetve késedelemben lévő, nemzetgazdasági, illetve abszorpciós szempontból kiemelt jelentőségű projektek megvalósulásának támogatása és végrehajtásának ellenőrzése. A projektek megvalósítása során közel 20 000 projektet támogattunk jellemzően az alábbi területeken:

-       Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében: minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek, alkalmazkodó képesség javítása, egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés

-       Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében: a munka-erőpiaci részvételt és társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése

-       Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében: mikrovállalkozások fejlesztése

-       Közlekedés Operatív Program: kerékpárutas, kikötős és közutas fejlesztések, vasutas és egyéb közlekedést érintő projektek

-       Környezet és Energia Operatív Program keretében: hulladékgazdálkodás, szennyvízkezelés, ivóvízminőség-javítás, árvízvédelmi fejlesztések, megújuló energiaforrás-felhasználás növelése, települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja, hatékony energia-felhasználás, energia megtakarítást eredményező fejlesztések

-       Regionális Operatív Programok keretében: regionális gazdaságfejlesztés, turisztikai célú fejlesztések, humán infrastruktúra-fejlesztés, versenyképes helyi gazdaság megteremtése, településfejlesztés, a tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozás-orientált fejlesztése

-       Államreform Operatív Program keretében: folyamatok megújítása és szervezetfejlesztés, az emberi erőforrás minőségének javítása

-       Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretében: a közigazgatás és a közigazgatási szolgáltatások belső folyamatainak megújítása, a közigazgatási szolgáltatásokhoz történő hozzáférést támogató fejlesztések

A projektfelügyeleti rendszer a késedelmes projektek megvalósulásának közvetlen és közvetett támogatásával hozzájárult a kifizetések gyorsításához, amellyel jelentős mértékben támogatta a fejlesztéspolitikai döntéshozók tevékenységét.