Svájci Hozzájárulás Testvértelepülési és Partnerségi Pályázati Alap

A Svájci Államszövetség a kibővített Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségeinek csökkentése érdekében 130 millió svájci frank vissza nem térítendő Hozzájárulást biztosít Magyarország számára. A Svájci- Magyar Együttműködési Program átfogó célja Magyarország és a kibővített Európai Unió más államai, valamint Magyarország dinamikusan fejlődő központjai és a strukturálisan gyenge periférikus régiói közötti gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése.

Az Együttműködési Programban "Testvértelepülési és Partnerségi Pályázati Alap" (a keretmegállapodásban "Twinning and Partnership Block Grant") címen pénzügyi forrást különít el olyan projektekre, amelyek magyar és svájci intézmények, városok, önkormányzatok kantonok és régiók közti szilárd és fenntartható kapcsolatok kialakítására vagy megerősítésére szolgálnak, és elmélyítik a két ország állampolgárai közötti társadalmi és/vagy kulturális kapcsolatokat, és hozzájárulnak az Együttműködési Program átfogó céljához.

Az Alap kezelője (támogatásközvetítő szervezet) a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.,

A pályázás lezárult, több felhívás nem várható.

Az Alap lebonyolítása, a pályáztatás megkezdése előtt a Támogatásközvetítő Szervezet társadalmi egyeztetésre bocsátotta a pályázati felhívást. A társadalmi egyeztetés 2011. február 15-én lezárult.

A pályázás lezárult, több felhívás nem várható.

Twinning and Partnership Block Grant

Switzerland ensures a non-reimbursable Contribution of 130 million Swiss Francs to Hungary towards the reduction of economic and social disparities within the enlarged European Union. The overall objective of the Swiss-Hungarian Cooperation Programme is to contribute to the reduction of the economic and social disparities between Hungary and the more advanced countries of the enlarged European Union, as well as between the dynamic urban centres and the structurally weak peripheral regions within Hungary.

The Cooperation Programme disposes of the special allocation "Twinning and Partnership Block Grant" for projects which support the establishment or reinforcement of solid and sustainable partnerships between Swiss and Hungarian institutions, towns, regions, municipalities, cantons and those which deepen the social and/or cultural relations between the citizens of the two counties, and contribute to the overall objective of the Cooperation Programme.

Széchenyi Programiroda Nonprofit Ltd. is appointed as Block Grant Intermediate Body; in this function it is responsible for the complex management of the Block Grant.

The application phase closed, further calls for proposal will not be expected.

Before the start of the implementation of the Block Grant and the launch of the call the Block Grant Intermediate Body published the Call for Proposals for public consultation. The public consultation has been terminated on the 15th February 2011.

The application phase closed, further calls for proposal will not be expected.


Kisprojektek bemutatása - Kiadvány / Introduction of the small projects - Brochure


NYERTES PÁLYÁZATOK