A Svájci–Magyar Együttműködési Program Testvértelepülési és Partnerségi Pályázati Alap záró rendezvénye/The closing event of the Twinning and Partnership Block Grant supported by the Swiss-Hungarian Cooperation Programme

Lezárult a Svájci–Magyar Együttműködési Program egyik speciális pályázati alapja, a 2010 és 2017 között lebonyolításra került Testvértelepülési és Partnerségi Pályázati Alap, melynek eredményei a 2017. március 14-i budapesti záró konferencia keretében kerültek bemutatásra. Az ünnepségre a támogatásközvetítő szervezet feladatkörét ellátó Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. szervezésében került sor.

A rendezvényen a Kisprojekt Végrehajtókon kívül a svájci donor, valamint a Miniszterelnökség Nemzetközi Együttműködési Programok Végrehajtási Főosztálya is képviseltette magát, valamint 10, az alapból támogatott kisprojekt is bemutatkozott.

A pályázati alap révén lehetőség nyílt a svájci-magyar kapcsolatok elmélyítésére, valamint a Svájci Hozzájárulás széles körben való megismertetésére. A meglévő vagy új kapcsolatokon alapuló svájci-magyar együttműködések alapvető célja a partnerek érdekeit kölcsönösen szolgáló, különböző szinteken megvalósuló tapasztalatcsere elősegítése volt.

3 területen – testvértelepülési, partnerségi, illetve a szociális párbeszéd komponens keretében – kerültek kiírásra pályázati felhívások összesen 6 alkalommal. A teljes előirányzott támogatási összeg 4 millió svájci frank (955 millió forint) volt, az egyes kisprojektek 10 000 és 100 000 svájci frank közötti, illetve a szociális párbeszéd komponens esetében akár 250 000 svájci frank támogatási összegre is pályázhattak, 10%-os önerő biztosításával. A 127 beérkezett pályázatból összesen 50 kisprojekt került kiválasztásra az alábbi megoszlásban:

  • 7 kisprojekt a testvértelepülések közötti kapcsolatok erősítésére,
  • 39 kisprojekt svájci és magyar nonprofit, civil, vagy egyéb, közérdekű tevékenységet végző szervezetek, egyházi, oktatási, kulturális intézmények, egyesületek közötti együttműködések kölcsönös fejlesztésére,
  • 4 kisprojekt pedig a szociális partnerek, szakszervezetek és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek, szakmai kamarák és szervezetek, ágazati egyesületek közötti kapcsolatok előmozdítására.

A kisprojektek hozzájárultak a különféle közösségek vagy társadalmi csoportok jólétéhez vagy céljainak megvalósításához, hozzáadott értéket teremtettek mindkét fél számára, többek között olyan területen, mint a testvértelepülések és lakosaik közös részvételét biztosító programok szervezése, hátrányos helyzetű csoportok, helyi közösségek támogatása, vállalkozás-ösztönző kezdeményezések, oktatásfejlesztés, környezet- és természetvédelem, illetve a szociális párbeszéd révén különböző problémák megoldását célul kitűző szervezetek közötti együttműködés.

 

The closing event of the Twinning and Partnership Block Grant supported by the Swiss-Hungarian Cooperation Programme

14 March 2017

 

As the Twinning and Partnership Block Grant – a special allocation of the SwissHungarian Cooperation Programme, implemented between 2010 and 2017 – has been completed, a closing conference was organised by the Széchenyi Programme Office, the Block Grant Intermediate Body in Budapest on 14th March 2017. At the event beside the Small Project Executing Agencies, also the Swiss donor and the Prime Minister’s Office Department for Implementation of International Cooperation Programmes were represented, and 10 small projects funded by the Block Grant were also introduced.

The Block Grant provided opportunity to deepen the Swiss-Hungarian relations and to promote the Swiss Contribution on a broader scale. Through the involvement of Swiss and Hungarian partners, the cooperation – based on existing or new relationships – aimed at exchanging experiences on various levels that can benefit both sides.

Calls for proposals were published six times in three fields – town twinning, partnership and the social dialogue components. The total amount allocated for the grant was CHF 4 million (about HUF 955 million), each small projects could submit proposals for a grant between CHF 10’000 and 100’000 and in case of the social dialogue component up to CHF 250’000, with an own contribution of 10%. Out of the 127 submitted applications, as many as 50 small projects were chosen as follows:

  • 7 small projects for strengthening town twinnings,
  • 39 small projects for the mutual development of existing or new cooperation between Swiss and Hungarian NGOs or other bodies acting in the public interest and religious, educational, cultural institutions, associations,
  • 4 small projects for the promotion of relationships between social partners, trade unions and employers’ associations, professional chambers and unions, branch associations.

The small projects have contributed to the welfare of different communities or social groups and to the achievement of their objectives. They provided added value for both partners, on areas such as organizing programmes with the joint participation of the twin towns and their inhabitants, supporting disadvantaged groups, local communities, business-promotion initiatives, developing education, protecting environment and nature, and promoting cooperation between organizations through social dialogue in order to address various problems.