Határmenti Együttműködési Programok 2007-13

Szlovákia-Magyarország Határmenti Együttműködési Program 2007-2013, átfogó stratégiai célja megfelelt a hatályos közösségi stratégiai iránymutatásoknak: a határ menti területek erősebb gazdasági és szociális integrációja. Az általános stratégia lebontható konkrét célkitűzésekre. A meghatározott prioritások pedig kijelölték a beavatkozások keretét. Honlap: http://www.husk-cbc.eu/

Magyarország-Románia Határmenti Együttműködési Program 2007-2013, olyan határmenti kezdeményezések támogatását tűzte célul, amelyek valódi együttműködésen alapulnak és a határ mindkét oldalán élő közösségek számára előnyökkel járnak, az operatív program célkitűzéseivel összhangban. Honlap: http://www.huro-cbc.eu

Ausztria-Magyarország Határmenti Együttműködési Program 2007-2013, átfogó stratégiai célkitűzése a határterület gazdasági, társadalmi, környezeti és kulturális fejlesztésének támogatása, valamint a regionális egyenlőtlenségek csökkentése volt a határon átnyúló együttműködés eszközei által. A közös tevékenység végrehajtásának és a belső források fenntartható használatának támogatása által a határ menti program hozzájárult egy jóléti térség kialakításához, melyet kulturális és ökológiai változatosság és lakóinak magas életszínvonala jellemez. Honlap: http://www.at-hu.net

Szlovénia-Magyarország Határmenti Együttműködési Program 2007-2013, a határmenti program célul tűzte ki a lisszaboni (versenyképesség) és göteborgi (fenntarthatóság) stratégiák és célkitűzések megvalósításának a támogatását, egy kulturális, természeti, egészségi szempontból élhető, gazdasági - szociális szempontból kiegyensúlyozott határmenti régió létrehozásán keresztül. Honlap: http://www.si-hu.eu/

A Magyarország-Horvátország IPA Határmenti Együttműködési Program 2007-2013, stratégiája arra összpontosít, hogy a térség társadalmi, gazdasági alrendszereinek gyengeségeit orvosolja vagy mérsékelje, felkészítve a határrégiót arra, hogy a felmerülő külső lehetőségek nyomán minél teljesebb mértékben tudjon élni saját értékeivel. Ugyanakkor kisebb mértékben a külső fenyegetések hatásának minimalizálása érdekében a jelenleg gyenge lábakon álló értékek megtartására és erősítésére is irányul.Honlap: http://www.hu-hr-ipa.com

Magyarország-Szerbia IPA Határmenti Együttműködési Program 2007-2013, hosszú távú átfogó célkitűzése volt, hogy elősegítse egy fenntartható és biztonságos környezettel rendelkező harmonikus és együttműködő régió létrehozását, amelyben a kulturális és természeti örökséget közösen menedzselik, az üzleti, oktatási, kutatási és kulturális együttműködések erősödnek és növekszik a foglalkoztatottság. Honlap: http://www.hu-srb-ipa.com

Magyar-Szlovák-Román-Ukrán ENPI Határmenti Együttműködési Program 2007-2013, Az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz (European Neighbourhood and Partnership Instrument - ENPI) létrehozásáról szóló 1638/2006/EK rendelet alapján az ENPI határon átnyúló komponense az EU belső határain megvalósuló európai területi együttműködés célkitűzéstől eltérően a közösség külső határai mentén elhelyezkedő, egyelőre tartósan az EU-n kívül maradó partnerországok érintett régióival való együttműködést támogatja. Magyarország esetében az ukrán határszakasz tartozik ebbe a körbe. A Közös Operatív Program keretében kizárólag olyan pályázatok benyújtására, illetve projektek támogatására volt lehetőség, amelyekben ukrajnai partnerszervezet is részt vesz. Honlap: http://www.huskroua-cbc.net