Román-magyar program: aláírták a szerződést

A Széchenyi Programiroda és az Interreg V-A Románia–Magyarország Együttműködési Program Irányító Hatósága között megkötésre került a finanszírozási szerződés.

Újabb fontos lépés történt az Interreg V-A Románia-Magyarország Együttműködési Program hatékony és zökkenőmentes megvalósítása terén: aláírta a Széchenyi Programiroda, valamint a Program Irányító Hatósága, a romániai Regionális Fejlesztési, Közigazgatási és Európai Uniós Források Minisztériuma az Információs Pontok finanszírozásáról szóló Támogatási Szerződést (5/7-AT/20.06.2017).

A finanszírozás legfőbb célja az eredményorientált határon átnyúló projektek és partnerségek létrejöttének és megvalósításának segítése, valamint a kedvezményezettek támogatása. Továbbá az ehhez szükséges alap menedzsment (előkészítés, szerződéskötés, megvalósítás, monitoring, értékelés és ellenőrzés) biztosítása. A Program Technikai Segítségnyújtás keretéből nyújtott támogatás teljes összege: 801.927,81 euró, amelyből 400.963,90 euró az Európai Regionális Fejlesztési Alapból nyújtott vissza nem térítendő támogatás, míg a fennmaradó részt a két tagállam nemzeti hozzájárulásból biztosítja. A nemrégiben aláírt Támogatási Szerződés által finanszírozott feladatok végrehajtásának időszaka 2016. június 1-jén kezdődött és 2019. május 31-ig tart.

A 2014-2020 között megvalósuló Interreg V-A Románia–Magyarország Együttműködési Program célja a román-magyar határmenti övezet együttműködésének támogatása. A Programon belül nyílt pályázati felhívások során vissza nem térítendő támogatásban részesülhetnek olyan közös, határmenti együttműködési projektjavaslatok, amelyek többek között a foglalkoztatás vagy az egészségügyi szolgáltatások fejlesztését célozzák meg. A Programot az Európai Regionális Fejlesztési Alap finanszírozza, amelyet a Programban résztvevő két tagállam nemzeti társfinanszírozással egészíti ki.

Az Interreg V-A Románia-Magyarország Együttműködési Programról bővebben ezen a linken olvashat: http://interreg-rohu.eu/hu/fooldal/.