Transznacionális Együttműködési Programok 2007-13

Közép-Európai Transznacionális Program (CE)

A Program honlapja: www.central2013.eu

Programtér: Nyolc EU tagország (Lengyelország, Németország (nem teljes területével), Ausztria, Csehország, Szlovákia, Magyarország, Szlovénia, Olaszország (nem teljes területével)) + Ukrajna (nem teljes területével)

Cél: A területi kohézió erősítése, a belső integráció előmozdítása és a versenyképesség növelése Közép-Európában.

4 pályázati felhívás + egy a stratégiai projektekre
124 jóváhagyott projekt
100 %-os forráslekötés a jóváhagyott projektekre (231 M€)

Projekt partnerek száma: 1364 db
Magyar projekt partnerek száma
: 151 db
109 különböző magyar intézmény
11% partnerségi arány
Magyar partnereknek jutott támogatás (összesen): €29.796.791
Ebből magyar partnereknek jutott közösségi támogatás: €26.245.743
Magyar partnerek kormányzati támogatása: €3.551.049

CENTRAL EUROPE eredményekről bővebben:

Alább letölthetőek a Közép-Európai Transznacionális Együttműködési Program (2007-13) 124 nyertes projektjének a 6 tematikus célterületen elért eredményeit bemutató kiadványai magyar nyelven.

ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRASOK
FENNTARTHATÓ TÖMEGKÖZLEKEDÉS ÉS LOGISZTIKA
KÖRNYEZETI KOCKÁZATOK KEZELÉSE ÉS ÉGHAJLATVÁLTOZÁS
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG ÉS KREATIV ERŐFORRÁSOK
TECHNOLOGIATRANSZFER ÉS ÜZLETI INNOVÁCIÓ
DEMOGRÁFIAI VÁLTOZÁSOK ÉS TUDÁSFEJLESZTÉS

Dél-kelet Európai Transznacionális Program (SEE)

A program honlapja: www.southeast-europe.net

Programtér: 8 EU tagország (Ausztria, Szlovákia, Magyarország, Szlovénia, Olaszország (nem teljes területével), Románia, Bulgária, Görögország) + 8 nem EU tagország (Albánia, Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Macedónia, Moldávia, Szerbia, Montenegró, Ukrajna (nem teljes területével))