VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság


TÁJÉKOZTATÁS

A VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatellátását szabályozó egyes kormányrendeletek módosításáról szóló a 161/2014. (VI. 30.) Korm. rendelettel a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: VÁTI) alábbi jogszabályokban foglalt feladatainak ellátására 2014. július 1. napjától a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 01-09-916308; székhelye: 1053 Budapest, Szép utca 2. 4. emelet - a továbbiakban: SZPI) került kijelölésre:

• Az Európai Uniós előcsatlakozási eszközök és az Átmeneti Támogatás felhasználásának pénzügyi tervezési, lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendjéről szóló 119/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet

• Az INTERREG III Közösségi Kezdeményezés programok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 359/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet

• Az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus végrehajtási rendjéről szóló 242/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet

• A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjaiból származó támogatások hazai felhasználásának intézményeiről szóló 49/2007. (III. 26.) Korm. rendelet

• A Svájci-Magyar Együttműködési Program végrehajtási rendjéről szóló 237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet

• Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

A Kormány a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatellátását szabályozó egyes kormányzati intézkedésekről hozott a 1362/2014. (VI. 30.) Korm. határozat értelmében a VÁTI által ellátott fenti feladatok és a VÁTI munkavállalói 2014. július 1. napjával átadásra kerültek az SZPI részére.

Fentiek kapcsán felmerülő kérdésével forduljon hozzánk bizalommal!

Megkeresését a VÁTI a vati@vati.hu e-mail címen, illetve a 1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32. postacímen, az SZPI az info@szechenyiprogramiroda.hu e-mail címen, illetve a 1053 Budapest, Szép utca 2. 4. emelet postacímen várja.
Amennyiben megkeresése a nemzetközi programokhoz kapcsolódik, az SZPI készséggel áll az Ön rendelkezésére.

 

2014.09.18.