A Széchenyi Programirodáról

2011

A Magyar Állam megalapította a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft-t (a továbbiakban: SZPI, Széchenyi Programiroda), azzal a céllal, hogy elősegítse a pályázóközpontúság, a minőség és hatékonyság elveinek minél tökéletesebb megvalósulását. A mai napig érvényes eredeti célkitűzéseink szerint fő feladataink egyikének tekintjük a pályázók és kedvezményezettek helyben történő támogatását, amelyet elsődlegesen térégi irodahálózatunk 45 irodáján keresztül látunk el.

2014

Jelentős feladatokkal, a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatainak átvételével bővült Társaságunk portfóliója, ami egyben belépést jelentett az európai uniós források országhatárokon átívelő dimenziójába: az SZPI szervezeti keretein belül folytatták működésüket a határon átnyúló együttműködési programok, a transznacionális és interregionális együttműködési programok, valamint a Svájci–Magyar Együttműködési Program, továbbá az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok technikai megvalósítását támogató szervezeti egységek.

2017

A Széchenyi Programirodához tartozó Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Állandó Titkárságának kollégái is segítik információkkal, tanácsokkal a kedvezményezetteket a vidékfejlesztéssel kapcsolatos uniós pályázati ügyekben.

2019

Állami tanácsadó vállalatként több, 45 térségi ügyfélszolgálati irodából és több, mint 100 tanácsadóból álló hálózatunkon keresztül nyújtjuk széles körű, ingyenes szolgáltatásainkat a pályázóknak, kedvezményezetteknek. Országos hálózatunk révén képesek vagyunk helyben a projektmegvalósítók mellett állni, és végigkísérni őket a fejlesztéssel kapcsolatos ötlet megszületésétől annak sikeres megvalósításig tartó úton.

Büszkék vagyunk arra, hogy:

  • közvetlen, napi szintű, proaktív kapcsolatban állunk ügyfeleinkkel.
  • konzorciumvezetőként részt vettünk a GINOP-5.2.2-14 „Vállalkozz Magyarország! Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása” című projekt megvalósításában.
  • a jelenleg is futó GINOP-5.1.9-17-2017-00009 Vállalkozz velünk! Álláskeresők és fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése a Közép-Dunántúli régióban elnevezésű projekt konzorciumvezetője vagyunk.
  • átfogó, hazai területfejlesztési programok végrehajtásában is kulcsszerepet töltünk be.
  • határon átívelő térségfejlesztési programok és nagy nemzetközi együttműködések végrehajtásában is szerepet vállaltunk.
  • olyan nagyobb, nemzetközi együttműködési programok intézményrendszerének is tagjai vagyunk, mint egyes INTERREG, ENI és más transznacionális programok, illetve az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok, valamint a Svájci-Magyar Együttműködés lebonyolításában is eredményesen közreműködünk.
  • a Külgazdasági- és Külügyminisztériummal együttműködésben részt vettünk a hazai forrású, a felvidéki mezőgazdasági, valamint mikro-, kis- és közepes vállalkozások fejlődését célzó Felvidéki Gazdaságfejlesztési Program megvalósításában.
  • szerteágazó, nemzetközi tapasztalatokkal is rendelkezünk területfejlesztési kérdésekben.
  • közcélú intézményként itthoni és külföldi tapasztalatainkat Magyarország fejlődése érdekében hasznosítjuk a Kormány elképzeléseivel összhangban.

 

Társaságunk a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. közfeladatot ellátó társaságként hazai és külföldi tapasztalatait Magyarország fejlődése érdekében az alábbi üzletági tevékenységek mentén hasznosítja, amely során közvetlen, napi szintű, proaktív kapcsolatban áll ügyfeleinkkel. Mai napig érvényes eredeti célkitűzésünk, hogy állami tanácsadó vállalatként munkatársaink közreműködésével hozzájáruljunk átfogó, hazai területfejlesztési programok és  határon átívelő fejlesztési programok sikeres végrehajtásához.