12 GINOP pályázatot érint a változtatás

Új lehetőségek épültek be az európai uniós forrásból finanszírozott hitelprogramokba.

Módosult az európai uniós forrásból finanszírozott önálló és kombinált hitelprogramok eljárási rendje, a változások augusztus 10-től lépnek hatályba – olvasható a kormány hivatalos pályázati oldalán.

A módosítások a felsorolás szerint összesen 12 fajta gazdaságfejlesztési (GINOP) pályázatot érintenek és a közlemény szerint az eljárásrendi dokumentációban az alábbi főbb módosítások történtek:

  • az eljárási rend hatálya a folyamatban lévő és lezárult hitelkérelmek vonatkozásában (egyoldalú módosítás lehetőségének beépítése),
  • napelem park létrehozására irányuló projekt idegen ingatlanon beruházás esete,
  • ingatlan értékbecslés kötelezőségére vonatkozó előírás pontosítása,
  • készletre vonatkozó előírások módosítása (nincs fedezeti értéke a készletnek),
  • vagyont terhelő zálogjogra vonatkozó előírások beépítése,
  • önerő igazolására vonatkozó folyósítási feltételek kiegészítése,
  • előleg számla/előleg bekérő maximális összeghatárának pontosítása,
  • kombinált termékek folyósítási feltételeinek pontosítása (ideértve az előleg folyósítást is),
  • kölcsönszerződés módosítási fejezetben felsorolásra kerültek azon esetek, ahol nem szükséges közjegyzői okiratba foglalni a módosítást,
  • apróbb szövegbeli pontosítások.

A közlemény röviden a fenti első pontot, az egyoldalú módosítás lehetőségét is elmagyarázza. Eszerint az eljárási rend egyoldalú módosítására vonatkozó szabályok az eljárási rend „Általános Rendelkezések” 1. pontja alapján:

Az MFB Zrt. és az Irányító Hatóság fenntartja magának a jogot arra, hogy az eljárási rendet, a termékleírásokat és a felhívásokat a végső kedvezményezett számára nem kedvezőtlenül, egyoldalúan módosítsa. Az eljárási rend, a termékleírások és a felhívások módosításáról az MFB Zrt. és az Irányító Hatóság a www.szechenyi2020.hu honlapon közzétett közleményben tájékoztatja a végső kedvezményezetteket. A végső kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy az eljárási rend, a termékleírások és a felhívások módosítását a www.szechenyi2020.hu honlapon nyomon követi.

Az eljárási rend, a termékleírások és a felhívások végső kedvezményezett számára nem kedvezőtlen módosításai azok hatályba lépésével, formális szerződésmódosítás nélkül válnak az MFB Zrt. és a Végső kedvezményezett között létrejött szerződés részévé, azaz ebben az esetben az egyedi szerződésben foglalt rendelkezés és az eljárási rend, a termékleírás és a felhívás egyoldalú, a végső kedvezményezett számára nem kedvezőtlen módosítást tartalmazó rendelkezése közötti eltérés esetén az eljárási rend, a termékleírás és a felhívás rendelkezése az irányadó.

A módosított eljárási rend 2018. augusztus 10-én lép hatályba.