Fogalommagyarázat

Tájékoztatás: A tájékoztatás célja az érintettek teljes körű informálása, és ez által a pályázók számának növelése. A tanácsadók tájékoztatási tevékenysége elsősorban személyes kapcsolattartásra és egy proaktív, a potenciális pályázókat megszólító magatartásra épül.
Potenciális pályázók tájékoztatás: A Széchenyi2020 prioritásaival kapcsolatos tudnivalókat helyi szintre eljuttatni, helyi szinten segíteni a potenciális pályázók bekapcsolódását az alapok felhasználásába. A hangsúly elsősorban a pályázói igény megismerésén, azt követően pedig az igényhez kapcsolható „kínált támogatás” bemutatásán, megismertetésén van. Leendő pályázók számára tájékoztatás nyújtása a meglévő pályázati lehetőségekről, szakmai és adminisztratív ismeretekről. A kidolgozott projektötletek megvalósítását segítendő a tanácsadó személyre szabottan tájékoztatja az ötletgazdát a projektötlethez rendelhető lehetséges forrásokról.

Projektgenerálás: A tanácsadó az illetékességi területén meghatározott szereplőkkel együttműködve az adott terület és a szereplők által megvalósítható, az adott terület problémáira választ adó és/vagy fejlődését elősegítő fejlesztési lehetőségeket (azaz a lehetséges projekteket) feltárja, ezeket a fejlesztési lehetőségeket egymással összehasonlítva elemzi, és kiválasztja, javasolja közülük azokat, amelyek leginkább megvalósításra érdemesek egy közösen megállapodott értékrend szerint.

Tanácsadás: A tanácsadási tevékenység célcsoportját azok a projektgazdák (kedvezményezettek) képezik, akik már rendelkeznek bizonyos elképzelésekkel pályázatok benyújtásához, vagy már – nyertes pályázat esetén – a megvalósítás szakaszában járnak. A tanácsadás folyamata tehát végig kíséri a teljes projektciklust a projektötlet megfogalmazásától, a projektek megvalósításán keresztül, annak lezárásáig:

 • pályázat beadása
 • szerződéskötés
 • módosítási igény benyújtása
 • kifizetési igénylés benyújtása
 • szakmai beszámoló benyújtása
 • kifogás, szabálytalanság
 • kommunikációs kötelezettségek teljesítése
 • nyomonkövetés
 • projektzárás
 • projektfenntartás
 • helyszíni ellenőrzésre felkészítés

Projektfelügyeleti tevékenység (PFR). A PFR működtetésének célja, hogy az Irányító Hatósági feladatoktól lehatárolva, azokat kiegészítve, előmozdítsa a megvalósításban elakadt, késésben lévő projektek sikeres megvalósítását, valamint nyomon kövesse és segítséget nyújtson az Irányító Hatóság által kijelölt projektek részére.
A feladat közvetlen célja
-      kijelölt projektek nyomon követése, kiemelten fontos tevékenységekben való segítségnyújtás a támogatást igénylők/ Kedvezményezettek részére,
-      az adminisztratív, kifizetési, menedzsment problémákkal küzdő, illetve késedelemben lévő, nemzetgazdasági, illetve abszorpciós szempontból kiemelt jelentőségű projektek megvalósulásának támogatásához és végrehajtásának ellenőrzéséhez szükséges projektfelügyeleti rendszer működtetése.

Információs fórumok, konferenciák tartása

 • A leendő pályázók számára tájékoztatást nyújtása a kínálkozó pályázati lehetőségekről, a támogatások megszerzésével kapcsolatos szakmai és ügyviteli ismeretekről. A nyertes projektek gazdái számára konzultációs lehetőség biztosítása a projektek megvalósításával kapcsolatban felmerülő gyakorlati problémák megoldására.
 • Fórum: csoportos, 13 és 50 fő közötti ügyfélkapcsolati rendezvény
 • Konferencia: csoportos, 51 fős vagy afeletti ügyfélkapcsolati rendezvény


Operatív program: (pl.: GINOP, IKOP, EFOP stb.) Az Európai Bizottság által jóváhagyott és a Közösségi Támogatási Keret végrehajtására több évre szóló intézkedésekhez kapcsolódó prioritások egységes rendszerét tartalmazó dokumentum. Magyarország a számára 2014-2020 között rendelkezésre álló uniós források felhasználását tíz operatív program keretében tervezi megvalósítani.

Prioritás: (pl.: EFOP-1; GINOP-2; IKOP-3. stb.) Az Operatív Programok a beavatkozási területekhez prioritási tengelyeket határoznak meg. Ezt általában a pályázati kódszám első betűje alapján lehet beazonosítani. A program úgy épül fel, hogy a prioritási tengelyekhez több specifikus célt rendelnek.(ezek a kódszám második számával vannak jelölve: pl. EFOP-1.2.)

Konstrukció: (pl.: EFOP-1.2.1; GINOP-2.1.5 stb.) A specifikus célok mindegyikéhez tartozik több konkrét intézkedés, amelyek tovább vannak bontva úgynevezett alintézkedésekre, konstrukciókra. Ezek a kódszám harmadik számával vannak jelölve.